Zadaj pytanie

Rejestracja

Rejestracja została zakończona
Zapraszamy do oglądania transmisji Online
Start o godzinie 9:00

Imię (*)

Nazwisko (*)

Firma (*)

Stanowisko (*)

E-mail (*)

Telefon (*)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Rejestracja została zakończona

Wykładowcy

1. Andrzej Jacyna Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
2. Enis Baris Manager, Globalna Praktyka ds. Zdrowia, Odżywiania i Populacji, Bank Światowy
3. Konstanty Radziwiłł Minister Zdrowia
4. Timothy Grant Evans Starszy Dyrektor, Globalna Praktyka ds. Zdrowia, Odżywiania i Populacji, Bank Światowy
5. Mukesh Chawla Doradca Strategiczny, Bank Światowy
6. Maciej Miłkowski Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Finansowych
7. Aparnaa Somanathan Starsza Ekonomistka, Bank Światowy
8. Axel Heitmueller Dyrektor, Imperial College Health Partners, Wielka Brytania
9. Adam Roślewski Prezes, Know How
10. Jacek Krajewski Prezes, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia - Porozumienie Zielonogórskie
11. Jacek Klich Profesor Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
12. Adam Kozierkiewicz Europejski Bank Inwestycyjny
13. Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
14. Urszula Jaworska Fundacja Urszuli Jaworskiej
15. Paulina Karwowska Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce
16. Krzysztof Górski Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia
17. Katarzyna Wiktorzak Naczelnik Wydziału ds. Strategii i Projektów Rozwojowych, DAiS NFZ, Kierownik Projektu OOK, Akademia NFZ
18. Kuba Wygnański Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia"
19. Mirella Minkman Dyrektor ds. Badań i Innowacji, Vilans
20. Anna Kozieł Starsza Ekspertka ds. Zdrowia, Bank Światowy
21. Michael Mueller Analityk Polityki Zdrowotnej, OECD
22. prof. dr hab. Rafał Niżankowski Uniwersytet Jagielloński
23. Wojciech Wysoczański Dyrektor Wydziału Oceny Technologii Medycznych, AOTMiT
24. Paweł Żuk Prezes Zarządu Centrum Med
25. Dorota Kilańska Dyrektor Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie
26. Piotr Jagiełło Uniwersytet Medyczny w Łodzi
27. Dariusz Dziełak Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, Narodowy Fundusz Zdrowia

Agenda

8:00 – 9:00 Rejestracja
9:00 – 9:10

Powitanie i wprowadzenie
Przedstawienie celów, zakresu i kluczowych zagadnień Sympozjum

Enis Baris Manager, Globalna Praktyka ds. Zdrowia Odżywiania i Populacji, Bank Światowy
Andrzej Jacyna Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
9:10 – 10:10

Dyskusja moderowana
Czy Polska jest gotowa na wprowadzenie opieki koordynowanej?

Timothy Grant Evans Starszy Dyrektor, Globalna Praktyka ds. Zdrowia, Odżywiania i Populacji, Bank Światowy
Konstanty Radziwiłł Minister Zdrowia
Moderator:
Mukesh Chawla Doradca Strategiczny, Bank Światowy
10:10 – 10:30 Przerwa kawowa
10:30 – 12:05

Panel dyskusyjny 1
Czy reforma oparta na założeniach opieki koordynowanej przyczyni się do zmniejszenia wydatków na system ochrony zdrowia pokrywanych przez system i samych pacjentów w perspektywie średnioterminowej?
Czy część funduszy przeznaczonych na leczenie szpitalne przesunie się do leczenia specjalistycznego i podstawowego?

Axel Heitmueller Dyrektor, Imperial College Health Partners, Wielka Brytania
Jacek Klich Profesor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Jacek Krajewski Prezes Federacja Związków Pracodawców Ochrony - Porozumienie Zielonogórskie
Maciej Miłkowski Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Finansowych
Adam Roślewski Prezes, Know How
Aparnaa Somanathan Starsza Ekonomistka, Bank Światowy
Moderator:
Adam Kozierkiewicz Europejski Bank Inwestycyjny
12:05 – 13:00 Przerwa obiadowa
13:00 – 14:50

Panel dyskusyjny 2
Czy reforma oparta na założeniach opieki koordynowanej przyczyni się do zwiększenia satysfakcji pacjenta oraz zwiększenia jego roli w systemie i samym procesie leczenia?
Czy system opieki zdrowotnej jest na to gotowy?
Jak zaangażować i wzmocnić pozycję pacjentów i ich rodzin?
Czy pacjent jest w centrum opieki?

Krzysztof Górski Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia
Urszula Jaworska Fundacja Urszuli Jaworskiej
Paulina Karwowska Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce
Mirella Minkman Dyrektor ds. Badań i Innowacji, Vilans
Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
Katarzyna Wiktorzak Naczelnik Wydziału ds. Strategii i Projektów Rozwojowych, DAiS NFZ, Kierownik Projektu OOK, Akademia NFZ
Kuba Wygnański Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia"
Moderator:
Anna Kozieł Starsza Ekspertka ds. Zdrowia, Bank Światowy
14:50 – 15:05 Przerwa kawowa
15:05 – 16:55

Panel dyskusyjny 3
Czy reforma oparta na założeniach opieki koordynowanej przyczyni się do zwiększenia jakości opieki pod względem klinicznym?
Jak mierzyć jakość opieki, jak mierzyć opiekę koordynowaną?

Piotr Jagiełło Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Dorota Kilańska Dyrektor Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie
Wojciech Wysoczański Dyrektor Wydziału Oceny Technologii Medycznych, AOTMiT
Michael Mueller Analityk Polityki Zdrowotnej, OECD
prof. dr hab. Rafał Niżankowski Uniwersytet Jagielloński
Paweł Żuk Prezes Zarządu Centrum Med
Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
Moderator:
Dariusz Dziełak Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, Narodowy Fundusz Zdrowia
16:55 – 17:10

Podsumowanie i zakończenie Sympozjum
Co dalej?

Enis Baris Manager, Globalna Praktyka ds. Zdrowia, Odżywiania i Populacji, Bank Światowy
Andrzej Jacyna Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Koordynowana opieka zdrowotna skoncentrowana na pacjencie coraz częściej staje się kluczowym elementem reform zdrowotnych. Jest to tendencja światowa. W różny sposób określa się te same, podstawowe, założenia KOZ: wzmocnienie podstawowej opieki zdrowotnej,zwrócenie się w stronę potrzeb pacjenta, dobre funkcjonowanie KOZ w ramach systemu ochrony zdrowia jako całości. Efektem wprowadzenia modelu "the patient - centered medical home" w Stanach Zjednoczonych Ameryki była wyraźna poprawa jakości podstawowej opieki zdrowotnej. Kraje takie jak Holandia, Wielka Brytania, Australia, Kanada czy Dania, których systemy ochrony zdrowia są wysoko oceniane obecnie znajdują się na etapie udoskonalania opieki koordynowanej. Co więcej, nawet w średnio zamożnych krajach, jak np. Costa Rica, Brazylia, Singapur czy Turcja, zaznacza się wyraźny trend w kierunku integracji opieki zdrowotnej.

Nadrzędnym celem opieki koordynowanej jest zapewnienie dostępu do stosunkowo szerokiego zakresu usług medycznych u współpracujących ze sobą świadczeniodawców zapewniając ciągłość leczenia., Wiąże się to z przeprowadzeniem głębokich zmian w polityce zdrowotnej i sposobie udzielania świadczeń, na następujących poziomach: 1. pacjent, rodzina, społeczność; 2. świadczeniodawcy; 3. jednostki ochrony zdrowia; oraz 4. system ochrony zdrowia (WHO, 2007). Priorytetem jest tu zmniejszenie fragmentacji i nieefektywnego wykorzystania zasobów poprzez integrację szerokiego zakresu świadczeń, poczynając od profilaktyki i promocji zdrowia po leczenie i opiekę paliatywną. Istotą integracji jest promowanie podstawowej opieki zdrowotnej jako pierwszego miejsca w systemie, z którym pacjent ma kontakt w przypadku większości problemów zdrowotnych oraz koordynacja świadczeń udzielanych przez różnych świadczeniodawców w szerokim spektrum jednostek chorobowych. Szpitale wciąż będą pełnić ważną rolę w systemie, jednak z czasem zmniejszy się udział środków przeznaczonych na ich finansowanie względem innych rodzajów opieki, a większego znaczenia nabierze udzielanie przez nie świadczeń specjalistycznych, które dostępne są jedynie w warunkach szpitalnych.

Podczas sympozjum temat podstaw naukowych i praktycznych aspektów opieki koordynowanej podejmą uczestnicy systemu ochrony zdrowia w Polsce, międzynarodowi eksperci z dziedziny ochrony zdrowia oraz praktycy. Tematem przewodnim dyskusji będzie budowanie systemu opieki zdrowotnej, który nie tylko zapewni wysoką jakość opieki przy zachowaniu niskich kosztów, ale równocześnie przyczyni się do zwiększenia satysfakcji pacjentów na każdym etapie leczenia. Kluczowe pytania, które zadamy naszym panelistom to: 1. Czy Polska jest przygotowana na wprowadzenie opieki zintegrowanej?
2. Czy reforma oparta na założeniach koordynowanej opieki zdrowotnej przyczyni się do zmniejszenia wydatków na opiekę zdrowotną pokrywanych przez pacjentów w perspektywie średnioterminowej?
3. Czy reforma oparta na założenia zintegrowanej opieki zdrowotnej przyczyni się do zwiększenia satysfakcji pacjenta i jakości kontaktów z systemem opieki zdrowotnej?
4. Czy reforma oparta na założeniach opieki zintegrowanej przyczyni się do zwiększenia jakości opieki pod względem klinicznym?

Pomoc

Aby móc bezproblemowo korzystać z wszystkich funkcji serwisu, Twój komputer powinien spełniać następujące wymagania: łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1 Mbps, Procesor klasy Pentium 4, 512 MB RAM, karta dźwiękowa, mikrofon, Adobe Flash Player w wersji co najmniej 10.03

FAQ
Q: W jakich jakościach dostępna jest transmisja?

SD - bitrate 3Mbps,
HQ - bitrate 5Mbps,
HD - bitrate 8Mbps.

Q: Dlaczego podczas oglądania transmisja zatrzymuje się?

Przyczyną prawdopodobnie jest słaba przepustowość Twojego łącza internetowego. Pozamykaj wszelkie niepotrzebne przegladarki oraz programy obciążające połoczenie internetowe (np. downloader'y, komunikatory) i spróbuj ponownie.

Q: Dlaczego słyszę dźwięk, a nie widzę obrazu?

Przyczyną jest zbyt niska przepustowość Twojego łącza internetowego. Pozamykaj wszelkie niepotrzebne przegladarki oraz programy obciążające połoczenie internetowe (np. downloader'y, komunikatory) i spróbuj ponownie.

Q: Dlaczego widzę obraz, a nie słyszę dźwięku?

Sprawdź, czy jest włączony dźwięk w komputerze.

Jak oglądać transmisję?
Helpdesk

Jeśli masz uwagi lub potrzebujesz pomocy, prosimy o kontakt z działem Helpdesk pod nr telefonu:
+48 (22) 250 15 01
lub pod adresem e-mail:
biuro@streamonline.pl

Organizatorzy:

Narodowy Fundusz Zdrowia
02-390 Warszawa
Ul. Grójecka 189

  koordynowana@nfz.gov.pl

Bank Światowy
00-113 Warszawa
ul. Emilii Plater 53

Sprawy organizacyjne:

Iwona Poznerowicz

  iwona.poznerowicz@nfz.gov.pl

  (22) 572 64 59

Rekrutacja:

Agata Jóźwiak

  agata.jozwiak@nfz.gov.pl

  (22) 572 60 39